Digitális nagyköveti program

Digitális nagyköveti program

A program az RRF-2.1.2-21-2022-00023 sz. „Gyakorlatorientált felsőfokú képzés infrastrukturális és készségfejlesztés az ELTE-n" c. projekt keretében valósul meg.

Mi a program célja?

A Digitális nagyköveti program célja a tanár szakos egyetemi hallgatók támogatása az oktatásban alkalmazható digitális megoldások használatában a tanulási-tanítási folyamatban. A program fő feladatai közé tartozik a tanár szakos hallgatók motiválása a digitális eszközhasználatra; az élethosszig tartó tanulás képességének a fejlesztése online tanulási formák segítségével; a szaktárgyhoz kapcsolódó digitális felületek, alkalmazások megismerésének a segítése; a magabiztos és hatékony digitális eszközhasználat kialakítása, az online tanulási formák integrálása az oktatásba.

Kik a digitális nagykövetek?

Digitális nagykövetek azok az egyetemi oktatók, gyakorlóintézményi vezetőpedagógusok és tanár szakos hallgatók, akik folyamatosan lépést tartanak az oktatástechnológiai újdonságokkal, értik a digitális megoldások hatását a szaktárgyi feladatokra és saját tudásukra, valamint képesek diákjaikat is felkészíteni a digitális eszközök használatára, online tanulási formák megvalósítására.

Nagykövetek

Szeretne jógyakorlatokat megismerni a digitális eszközök, szoftverek oktatási alkalmazásáról? Konkrét kérdése van a digitális eszközök oktatási alkalamazásával kapcsolatban? Szeretne tanácsot kérni, hogy alkalmazhatná hatékonyan saját szaktárgyában a digitális eszközöket? Jelentkezzen fogadóórára nagyköveteinkhez!

 

 

Dr. Angyal Zsuzsanna

ELTE TTK

angyal.zsuzsanna@tkk.elte.hu

 

Angyal Zsuzsanna vagyok, az ELTE TTK Környezettudományi Centrumában dolgozom vezető mesteroktatóként. Fő érdeklődési területem a környezet- és természetvédelem, illetve a fenntarthatóságra nevelés. Szakmódszertanos oktatóként a természettudomány-környezettan tanár szakos hallgatókat tanítom a fenntarthatóságra nevelés tantermi és terepi módszereire. A hagyományos tanulási-tanítási módszerek mellett fontosnak tartom, hogy hallgatóim a digitális módszerekben is gyakorlatot szerezzenek, és azokat sikeresen alkalmazzák és fejlesszék pedagóguspályájuk során.

 

Jelentkezés fogadóórára: https://dranzsu.youcanbook.me

 

Baditzné dr. Pálvölgyi Kata

ELTE BTK b.palvolgyi.kata@btk.elte.hu

 

Baditzné Pálvölgyi Kata vagyok, az ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszékének oktatója, a Szakmódszertani Központ vezetője. Érdeklődési területem az alkalmazott nyelvészet, a nyelvoktatás és nyelvészet kapcsolata, illetve a mesterséges intelligencia a pedagógiában. Az utóbbi években számos műhelyt és továbbképzést tartottam oktatóknak és pedagógusoknak elsősorban a digitális pedagógia témakörében.

 

Jelentkezés fogadóórára: https://katadigitalis2.youcanbook.me/

 

 

 

 

Egyedi Csabáné Brigitta

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

egyedi.brigitta@apaczai.elte.hu

 

Egyedi Csabáné Brigitta vagyok, német nyelvi vezetőtanár az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumban. Szakvizsgázott pedagógus vagyok gyakorlatvezető mentortanári szakterületen, 2016 óta köznevelési szakértő, tankönyvszerző, mesterpedagógus. Az IKT beépült a mindennapjaimba, a felkészülésem során alkalmazom a ChatGPT (a német Fobizz KI-Assistenz) forradalmi újdonságait, a hallgatóknak hasznos információkkal tudok szolgálni ezen a téren, a nyelvtanulási alkalmazások tanórai használatában szerzett tapasztalataimat szívesen megosztom. 

 

Jelentkezés fogadóórára: https://brigittaegyedi-1.youcanbook.me

 

Gyertyán Attila

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

 

gyertyan.attila@apaczai.elte.hu

 

Gyertyán Attila vagyok, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma és Kollégium fizika-matematika szakos tanára, fizika szakos vezetőtanára. 2009-ben végeztem az ELTE-n ezzel a szakpárral, azóta az Apáczaiban tanítom mindkét tárgyamat. A digitális pedagógia iránt egyetemi éveim óta volt bennem érdeklődés, melynek egyik komoly eredménye az lett, hogy a Geomatech projektben trénerként két éven keresztül oktattam matematikatanárokat, elsősorban a Geogebra tanórai használatára. Azóta a gamifikáció is érdeklődésem fókuszába került. 

 

Jelentkezés fogadóórára: https://gyertyanattila.youcanbook.me