Kiadványok

Kiadványok

Kiadványok

Bevezető

Az ELTE Tanárképző Központja 2015-ben egy új, lektorált tanulmánykötet-sorozatot bocsátott útjára Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái címmel. Elindítását az a szándék vezérelte, hogy alkalmat és lehetőséget teremtsen a pedagógusképzés és ezen belül is különösen az osztatlan tanárképzés ügyéért felelős szakmai műhelyeknek a közös párbeszédre, az új tudományos kutatási eredményeknek és a tanárképzés jó gyakorlatainak a bemutatására, a hazai szakmódszertanok támogatására.

A könyvsorozat szerkesztőbizottságának tagjai 2017-ig: Antalné Szabó Ágnes, Barátné Hajdu Ágnes, Bárth János, Bodnár Gábor, Borsodi Csaba, Czető Krisztina, Csapodi Zoltán, Dobszay Tamás, Endrődy-Nagy Orsolya, Erdős Ákos, Feldné Knapp Ilona, Frank Tibor, Garai Imre, Garam Ágnes, Gonda Zsuzsa, H. Nagy Anna, Halász Gábor, Helfenbein Henrik, Horváth Erzsébet, Hunyady György, Kárpáti Andrea, Kiszl Péter, Lévai Dóra, M. Nádasi Mária, Michaletzky György, Molnár Gábor Tamás, Molnár Katalin, Munkácsy László, Nyakas Tünde, Pálosi Ildikó, Papp Gabriella, Raátz Judit, Radnóti Katalin, Schróth Ágnes, Szalay Luca, Tasnádi Péter, Vancsó Ödön, Zsakó László

A kötetek szerkesztői 2017-ig: Károly Krisztina (2015–2017), Perjés István (2015), Homonnay Zoltán (2016–2017)

Sorozatszerkesztő 2018-tól: Antalné Szabó Ágnes

Szerzőink figyelmébe

A szerkesztők több műfajban várják első ízben történő megjelenésre szánt írásaikat: új, önálló elméleti vagy empirikus kutatások eredményét tartalmazó, tudományos igényű tanulmányokat, valamint a tanárképzés területén alkalmazott különféle jó gyakorlatokról készített összefoglalókat, tananyagokat.

Formai elvárások: a dolgozatokat 10–15 oldal terjedelemben magyar nyelven kell elkészíteni, egy kb. 200 szavas magyar és angol nyelvű absztrakttal együtt. Kérünk minden leendő szerzőt, hogy írása benyújtásakor vegye figyelembe a kötetsorozat szerkesztési útmutatóját, mert csak a szerkesztési útmutatóban feltüntetett szempontok figyelembevételével készült írásokat fogadjuk el közlésre.

Ha kérdése van, forduljon hozzánk a tudomanyszervezes@tkk.elte.hu ímélcímen.

szerkesztési útmutató letölthető változata.


A Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái sorozat megjelent kötetei