Kiadványok

Kiadványok

Kiadványok

Diszciplínák tanítása - a tanítás diszciplínái sorozat

Az ELTE Tanárképző Központja 2015-ben új, lektorált tanulmánykötet-sorozatot bocsátott útjára Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái címmel. Elindítását az a szándék vezérelte, hogy alkalmat és lehetőséget teremtsen a tanárképzés, és ezen belül is különösen az osztatlan tanárképzés ügyéért felelős intézményi, szakmai, tudományos és társadalmi műhelyeknek a közös párbeszédre, az új tudományos kutatási eredményeknek és a tanárképzés jó gyakorlatainak az elterjesztésére, valamint a hazai szakmódszertanok helyzetének és további kibontakozási lehetőségeinek a bemutatására.

A könyvsorozat eddig megjelent kötetei:

Tanulmányok a tudós tanárképzés műhelyeiből (2015)

Jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből (2015)

Kutatások és jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből (2016)

A tanulás és a tanítás értékelése (2017)

Mérési és értékelési módszerek az oktatásban és a pedagógusképzésben (2017)

A könyvsorozat szerkesztőbizottságának tagjai: Antalné Szabó Ágnes, Barátné Hajdu Ágnes, Bárth János, Bodnár Gábor, Borsodi Csaba, Czető Krisztina, Csapodi Zoltán, Dobszay Tamás, Endrődy-Nagy Orsolya, Erdős Ákos, Feldné Knapp Ilona, Frank Tibor, Garai Imre, Garam Ágnes, Gonda Zsuzsa, H. Nagy Anna, Halász Gábor, Helfenbein Henrik, Horváth Erzsébet, Hunyady György, Kárpáti Andrea, Kiszl Péter, Lévai Dóra, M. Nádasi Mária, Michaletzky György, Molnár Gábor Tamás, Molnár Katalin, Munkácsy László, Nyakas Tünde, Pálosi Ildikó, Papp Gabriella, Raátz Judit, Radnóti Katalin, Schróth Ágnes, Szalay Luca, Tasnádi Péter, Vancsó Ödön, Zsakó László.

A kötetek szerkesztői: Károly Krisztina (2015–2017), Perjés István (2015) és Homonnay Zoltán (2016–2017)
Sorozatszerkesztő: Antalné dr. Szabó Ágnes (2018-tól)

A szerkesztők két műfajban várják első ízben történő megjelenésre szánt írásaikat: új, önálló elméleti vagy empirikus kutatások eredményét tartalmazó, tudományos igényű tanulmányokat, valamint a tanárképzés területén alkalmazott különféle jó gyakorlatokról készített összefoglalókat.

Formai elvárások: a dolgozatokat 10-15 oldal terjedelemben magyar nyelven kell elkészíteni, egy kb. 200 szavas magyar és angol nyelvű absztrakttal, valamint egy magyar és egy angol nyelvű rövid (max. 50-50 szavas) szerzői bemutatással együtt. Kérünk minden leendő szerzőt, hogy írása benyújtásakor vegye figyelembe a kötetsorozat szerkesztési útmutatóját. mert csak a szerkesztési útmutatóban feltüntetett szempontok figyelembe vételével készült írásokat tudjuk átvenni közlésre.

Amennyiben kérdése van, forduljon hozzánk a tudomanyszervezes@tkk.elte.hu e-mail címen.

Várjuk írásaikat!

Antalné Szabó Ágnes és Vancsó Ödön

szerkesztési útmutató letölthető változata.