ELTE Pedagógusképzéséért Díjak és Elismerő Oklevelek 2023-ban

2023.12.18.
ELTE Pedagógusképzéséért Díjak és Elismerő Oklevelek 2023-ban

A Tanárképző Központ kezdeményezésére a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 2021-ben alapította az ELTE Pedagógusképzéséért Díjat és Elismerő Oklevelet azoknak az oktatóknak, hivatali munkatársaknak, gyakorlóintézményi és partnerintézményi pedagógusoknak, valamint hallgatóknak, akik kiemelkedő munkát végeztek egyetemünk pedagógusképzéséért. A kitüntetéseket 2023-ban dr. Darázs Lénárd az ELTE rektorhelyettese adta át az Aula Magna díszteremben. A kitüntetések hozzájárulnak ahhoz, hogy egyetemünkön tovább nőjön a pedagógusképzés elismertsége, presztízse.

Gratulálunk a díjazottaknak, és köszönjük példaértékű munkájukat!

Az ELTE Pedagógusképzéséért Díjjal kitüntetettek 2023-ban

ELTE Pedagógusképzéséért Díj 2023 – Oktató kategóriában:

 • Bernáth László (PPK)
 • Major Éva (BTK)
 • Verhóczki László (TTK)

ELTE Pedagógusképzéséért Díj 2023 – Munkatárs kategóriában:

 • Balogh-Molnár Andrea (TKK)

ELTE Pedagógusképzéséért Díj 2023 – Gyakorlóintézményi vezetőpedagógus kategóriában:

 • Jakab Miklós (gyógypedagógia, ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola)
 • Józsa Ildikó Marianna (tanító, ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola)

ELTE Pedagógusképzéséért Díj 2023 – Partnerintézményi pedagógus kategóriában:

 • Szántó Zsuzsanna (tanító, Hermann Ottó Általános Iskola és Tudásközpont, Budapest; TÓK)
 • Szilaj Gabriella (mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár, orosz nyelv és irodalom tanára, történelem és állampolgári ismeretek tanára; IX. Kerülteti Leövey Klára Gimnázium, TKK)

Az ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevéllel kitüntetettek 2023-ban

Az ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevél 2023 – Oktató kategóriában

 • Nemes József (IK)
 • Pozsonyiné Falusi Anikó (BDPK)
 • Torda Ágnes (BGGYK)

Az ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevél 2023 – Munkatárs kategóriában

 • Danczák Judit (PPK)

Az ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevél 2023 – Gyakorlóintézményi vezetőpedagógus kategóriában

 • Gulyásné Pusztai Réka (angol nyelv és kultúra tanára, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium)
 • Szegedy-Maszák Anna (angol nyelv és kultúra tanára, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium)

Az ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevél 2023 – Partnerintézményi pedagógus kategóriában

 • Dobóné Tarai Éva (kémiatanár, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest; TKK)
 • Hegyiné Szávai Beatrix (gyógytestnevelés és egészségfejlesztés, testnevelés; Vas vármegyei Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium, Szombathely; BDPK)

Az ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevél 2023 – Hallgató kategóriában

 • Harangozó Pálma (PPK HÖK)
 • Soós Benedek Vince (Tanítsunk Magyarországért Program)

A laudációk itt olvashatók.