Mester és Tanítvány

Mester és Tanítvány országos tanárképzési konferencia

Az ELTE Tanárképző Központ tisztelettel meghívja a Mester és Tanítvány országos tanárképzési konferenciára, amelyet az egyetemi tanárképzés elindulásának 250. és az ELTE Tanárképző Központ megalakulásának 10. évfordulója tiszteletére rendez.

A konferencia időpontja: 2023. november 11. (szombat) 10–17 óra
Helye: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A–B

A konferencia szervezőbizottságának elnökei: Antalné Szabó Ágnes, Csapodi Csaba
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
A jelentkezés helye: https://forms.office.com/e/WgJaQ506NJ

Honlap: https://tkk.elte.hu/mester_es_tanitvany
Kapcsolat: tudomanyszervezes@tkk.elte.hu

 

Program

 

9.30–10.00

Regisztráció (Múzeum körút 4/A, fszt.)

Múzeum körút 4/A, fszt. kari tanácsterem

A konferencia megnyitója

Plenáris előadások

10.00–12.00

Megnyitók, köszöntők

Jakab Péter (ELTE) – Novák Veronika (ELTE): Források a tanárképzés történetéből

Antalné Szabó Ágnes (ELTE) – Gonda Zsuzsa (ELTE): Kommunikáció a tanárképzésben

Csapodi Csaba (ELTE) – Vancsó Ödön (ELTE): Gondolkodásfejlesztés a tanárképzésben

12.00–13.00

Szünet, büféebéd (Múzeum körút 4/A, fszt., kari tanácsterem)

Múzeum körút 4/B, mgfszt. 172.

Szekció-előadások: Pedagógusképzés és pedagógia

Szekcióvezető: Rapos Nóra (ELTE)

13.00–14.15

Fenyő Imre (DE): Karácsony Sándor koncepciója a tanárképzés megújításáról a második világháború után

Rákosy-Vokó Zsuzsa (MTA-PTE Innovatív Egészségped. Kcs.) – Sápi Mária (MTA-PTE Innovatív Egészségped. Kcs.): Egészségfejlesztéshez szükséges kompetenciák és ismeretek oktatásának újszerű megközelítése a pedagógusképzésben

Kozma Bettina (Mezőtárkányi Ált. Is.) – Moravecz Marianna (NYE): Mérlegen a család és az iskola mintaadó szerepének vizsgálata a pedagógushallgatók egészségtudatos életmód iránti elköteleződésében

14.15–14.30

Szünet

14.30–15.45

Szőke-Milinte Enikő (PKKE): A pályaismereti és pályaszocializációs gyakorlatok tapasztalatai a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárképzésében

Fischer Andrea (KRE) – Porpáczy Éva (Future Skills): Megoldásfókusz a mentorálásban

Péter Petra (ELTE) – Rapos Nóra (ELTE) – Szivák Judit (ELTE): Kezdő tanárok szakmai fejlődése és tanulása

Múzeum körút 4/B, I/117.

Szekció-előadások: Köznevelés és pedagóguskutatás

Szekcióvezető: Czető Krisztina (ELTE)

13.00–14.15

Szilágyi Edit (DE): Kolping-pedagógia a hazai középiskolákban

Bagyinka Blanka (SZTE) – Turcsányi Enikő (SZTE): Digitális eszközök használata a társas készségek fejlesztésében – egy pilotvizsgálat eredményei

Czető Krisztina (ELTE): „Veszélyeztetett fajok”: a természettudományos tárgyakhoz kapcsolódó attitűdök kutatásának kérdései – szisztematikus szakirodalmi áttekintés

14.15–14.30

Szünet

14.30–15.45

Horváth Annamária (DE): Mit tapasztalnak a mentoráltak – a Tanítsunk Magyarországért Program mentoráltjainak tapasztalásai az inspiráció szemszögéből

Tódor Imre (Sapientia EMTE): A tanárjelölt hallgatók pályaválasztási döntésének kritériumai

Szabó Dóra (DE): Lehet-e családi örökség a pedagógusi hivatás?

Múzeum körút 4/A, fszt. 047.

Szekció-előadások: Magyar, történelem és könyvtártudomány

Szekcióvezető: Molnár Gábor Tamás (ELTE)

13.00–14.15

Eck Júlia (PPKE, Toldy F. Gimn.) – Kasza Nikoletta (AKG): Találkozás az irodalmi művel – műmegközelítés a drámajáték eszköztárával

Bóna Judit (ELTE) – Gerák Zsófia (ELTE): A szöveg hangzása és a szövegértés összefüggései

Laczkó Mária (Kispesti D. F. Gimn., KKM Magy. Dipl. Ak. Kft.): A verbális mondatemlékezet az életkori tényező alapján

14.15–14.30

Szünet

14.30–15.45

Szabó Roland (Szent I. Gimn., ELTE) – Libárdi Péter (Szent. I. Gimn.): Magyar és történelem szakos egyetemi hallgatók és mentoraik tanítási gyakorlaton szerzett tapasztalatainak szintézise

Németh Katalin (ELTE): Kapu a bölcsességhez: indirekt és direkt képességfejlesztés az iskolai könyvtárban

Csík Tibor (ELTE): A könyvtárostanár szak – a tanárképzés új területe

Múzeum körút 4/A,

III/331.

Szekció-előadások: Idegen nyelvek

Szekcióvezető: Feld-Knapp Ilona (ELTE)

13.00–14.15

Feld-Knapp Ilona (ELTE) – Perge Gabriella (ELTE): A tehetséggondozás lehetőségei a némettanárképzésben

Reviczki Petra (DE): Motiváció a német mint idegen nyelv oktatásában

Pintye-Lukács Erzsébet (DE): Beszédkészség-fejlesztés saját készítésű videók segítségével a német mint idegen nyelv oktatásában

14.15–14.30

Szünet

14.30–15.45

Haase Zsófia (DE) – Pintye-Lukács Erzsébet (DE) – Törökné Molnár Mária (DE): Online adventi naptár lehetőségei az általános iskolai idegennyelv-oktatásban

Perge Gabriella (ELTE): A kulturális fenntarthatóság fejlesztése az idegennyelv-oktatásban – egy nemzetközi projekt tanulságai

Sebestyén Krisztina (GFE) – Hegedűs Roland (EKKE): Idegennyelv-tanulás középfokon BTMN-nel és tanulási zavarral

Múzeum körút 4/A,

III/329.

Szekció-előadások: Idegen nyelvek és pedagógia

Szekcióvezető: Szesztay Margit (ELTE)

13.00–14.15

Divéki Rita (ELTE) – Lázár Ildikó (ELTE): A 21. századi elvárások megjelenése a középiskolai angoltanárok gyakorlatában – mit jelent ez a tanárképzésre nézve?

Pereszlényi Anna (ELTE): Olvasási készségek és stratégiák fejlesztése az angol nyelvi órán irodalmi szövegek segítségével

Szesztay Margit (ELTE): Making Language Memorable

14.15–14.30

Szünet

14.30–15.45

Huszthy Viola (EKKE): A tanulói autonómiafejlesztés kihívásai a felsőoktatásban – egy kvalitatív pedagóguskutatás eredményei

Huszthy Alma (ELTE): Akcentuselemek és nyelvi önbizalom

Horváth-Takács Krisztina (Toldy F. Gimn.): A jelenlegi nyelvtanítási trendek buktatói

Múzeum körút 4/A,

alagsor/-150.

Szekció-előadások: Matematika, informatika és természettudomány

Szekcióvezető: Kovács Zoltán (EKKE)

13.00–14.15

Kovács Zoltán (EKKE) – Oláhné Téglási Ilona (EKKE): Projektmunka a matematika-szaktanári képzésben

Jánvári Zsuzsanna (ELTE) – Szmerka Gergely (ELTE) – Varga Eszter (ELTE): Honnan indulnak és hova fejlődnek a matematika tanárszakos hallgatók?

Simon Réka (ELTE Radnóti M. Gyak. Ált. Is. és Gy. G) – Szatmári Kálmán (ELTE Radnóti M. Gyak. Ált. Is. és Gy. G.): Készíts saját robotot!

14.15–14.30

Szünet

14.30–15.45

Lenner Tibor (ELTE): A szombathelyi földrajztanárképzés négy évtizede

Radnóti Katalin (ELTE): Modellek a fizikában és máshol

Hasznosi Tamásné (Sashalmi Tanoda Ált. Isk.) – Radnóti Katalin (ELTE): Kutatásalapú tanulás-tanítás, a módszer, amely felkelti az érdeklődést a fizika iránt

 

Múzeum körút 4/A,

IV/428.

Szekció-előadások: Természettudomány és pedagógia

Szekcióvezető: Weiszburg Tamás (ELTE)

13.00–14.15

Weiszburg Tamás (ELTE): Nature vagy Science a felső tagozaton?

Chrappán Magdolna (DE) – Janecskó Liliána Lenke (DE): Nem ismerem, de nem akarom – tanárszakosok a komplex természettudományos oktatásról

Juhos Ágnes (Vénkerti Ált. Isk., DE, EKKE) – Hegedűs Roland (EKKE): Enyhén értelmi fogyatékos és többségi tanulók természettudományos oktatását szabályozó kerettantervek (2012, 2020) összehasonlító elemzése

14.15–14.30

Szünet

14.30–15.45

Szalay Luca (ELTE): Hat tanév tapasztalatai a kutatásalapú kémiatanítás terén

Chrappán Magdolna (DE) – Pető Vanda (DE): Kutatásalapú tanulás = szerethető(bb) kémiatanulás?

Borbás Réka Szilvia (Szent I. Gimn.): Tapasztalatok dolgozatokból – eltérések és egymásra épülések

Múzeum körút 4/A,

III/330.

Szekció-előadások: Művészetek és pedagógia

Szekcióvezető: Bodnár Gábor (ELTE)

13.00–14.15

Bíró István Ferenc (NYE, EduART) – Rosca Krisztoffer (Vásárhelyi L. Reform. Alapfokú Műv. Isk., EduART): A befogadói kompetenciák fejlesztésének lehetősége az alapfokú népihegedű-oktatásban

Horváth Ágnes (ELTE) – Nagy Márton Ádám (ELTE): „Oktató és tanítványa”: új, innovatív zeneelmélet-kurzusok a kreativitás, az improvizáció és az alkotás jegyében az ELTE Művészetközvetítő és Zenei Intézetében

Berkics Karola Hanna (Szent-Györgyi A. Ált. Isk. és Gimn.) – Szíjártó Imre (ELTE): Személyiségfejlesztés a médiaórán

14.15–14.30

Szünet

14.30–15.45

Kerekes Rita (NYE): Hallgatói profilok az ének-zene szakos tanárképzés területén

Cs. Varga István (ELTE): Három bencés Mester-portré: dr. Nádasi Alfonz, dr. Bánhegyi Jób és Jáki Sándor Teodóz OSB

Raszler György (ELTE Radnóti): Távlatok és lehetőségek a vizuális kultúra oktatásában

Múzeum körút 4/A, fszt. kari tanácsterem

A konferencia zárása

16.00–17.30

Szekcióvezetők beszámolója

Fogadás