Portfólió

Portfólió

2021-ig felvett hallgatók számára

Portfólió

 Aktuális határidő:

A portfólió feltöltése Neptunban: 2024. május 13. 13:59

Portfólió készítése az osztatlan tanárképzésben és a 2, 3 és 4 féléves tanári mesterképzésben

A portfólió a hallgató munkáiból összeállított célirányos gyűjtemény, amely bemutatja készítőjének erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit a tanárrá válás folyamatában. A készítőnek alapvető szerepe van a tartalom összeállításában; ő alkotja meg a beválogatott munkák gyűjteményét, részletezi azok beválogatásának okait, és készíti az önreflexiókat. A portfólió készítője maga dokumentálja a tanulási folyamatát, a megadott szempontok mentén értékeli önmaga teljesítményét, a tanároktól vagy a hallgatótársaktól kapott reflexiók tükrében.

A képzés során minden hallgató készít portfóliót. Ez a hallgató tanári felkészülése kapcsán született munkáiból összeállított célirányos gyűjteménye, valamint a hallgató saját reflexiói, amely kiegészülhet a másoktól (oktatóktól, gyakorlatvezető tanártól, hallgatótársaktól stb.) kapott reflexiókkal is. A portfóliónak céljai és tartalma szerint számos fajtája lehet, a tanárképzésben részt vevő hallgatónak ezek közül, a szak zárásaként ún. értékelési portfóliót kell készítenie, amely lehetővé teszi az oktatók számára, hogy a hallgató tanulási eredményeit, fejlődését holisztikusan, az összes jellemző dokumentum segítségével értékeljék.

A portfóliónak minden képzés esetén be kell mutatnia a hallgató pedagógusi kompetenciáinak jelenlegi szintjét és az ezekben való esetleges fejlődését. A már a pedagógusi pályán dolgozó hallgató esetén a kompetenciák bemutatása a munkájuk bemutatásával is történhet – különösen akkor, ha a képzés sem pedagógiai-pszichológiai képzési elemeket, sem összefüggő egyéni gyakorlatot nem tartalmaz, és nem befolyásolja a portfólió értékelését az, hogy a képzés hány kompetenciaterületen eredményezett fejlődést. A portfóliónak ezért része lehet a hallgató pedagógusi gyakorlata során keletkezett dokumentum is.

A szombathelyi képzési helyre vonatkozó további információkat itt olvashatja.

Tájékoztatók, letölthető dokumentumok: