ELTE Pedagógusképzéséért Díjak és Elismerő Oklevelek 2022-ben

2022.12.16.
ELTE Pedagógusképzéséért Díjak és Elismerő Oklevelek 2022-ben

2022-ben is átadták az ELTE Pedagógusképzéséért Díjakat és Elismerő Okleveleket azoknak az oktatóknak, hivatali munkatársaknak, gyakorlóintézményi és partnerintézményi pedagógusoknak, valamint hallgatóknak, akik kiemelkedő munkát végeztek egyetemünk pedagógusképzéséért. A kitüntetéseket 2021 óta a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ítéli oda. A Tanárképző Központ által szervezett ünnepségnek az Aula Magna díszterem adott méltó helyet.

Intézményünkben több évszázados hagyománya van a pedagógusképzésnek. 2023-ban 250. évfordulóját ünnepeljük annak, hogy a jogelőd egyetemen, 1773-ban elkezdődött a tanárképzés intézményes kereteinek a kialakítása. Jelenleg az ELTE összes hallgatójának közel az egynegyede tanul a pedagógusképzésben. A kitüntetések hozzájárulnak ahhoz, hogy egyetemünkön tovább nőjön a pedagógusképzés elismertsége, presztízse.

Gratulálunk a díjazottaknak, és köszönjük példaértékű munkájukat!

Az ELTE Pedagógusképzéséért Díjjal kitüntetettek 2022-ben:

Bánhidiné Balogh Éva (Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely)
Fasching Zsuzsanna (ELTE BDPK Zenepedagógiai Tanszék)
Görög Katalin (Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium, Budapest)
Mándics Dezső Gábor (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium)
Solymosi Katalin (ELTE PPK Pszichológiai Intézet Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék)
Szauer Ágoston (ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)
dr. Zsakó László (ELTE IK Média-és Oktatásinformatikai Tanszék)

Az ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevéllel kitüntetettek 2022-ben:

Dobosné Csoknyai Cecília (Paragvári Utcai Általános Iskola, Szombathely)
Horváth Endre (ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet)
Ispánovity Márta (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium)
Juhász Anna Tímea (ELTE TTK HÖK)
dr. Kiss Edina (ELTE TTK Kémiai Intézet Kémiai Analitikai Tanszék)
Mészárosné Romhányi Margit Mária (Városmajori Gimnázium, Budapest)
Minich Eszter (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium)
Prajczer Petra (Tanár leszek! Hallgatói Műhely)
dr. Sándor Mónika (ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék)
Weiszmüller Ágnes Anna (ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Titkársága)

A laudációk itt olvashatók.