Ugrás a tartalomra
 

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat célja, hogy megalapozza a jelölt szakmai fejlődését. A tanárjelöltek megtapasztalják a pedagógusszerepek összetettségét, sokféleségét, komplex formában gyakorolják, fejlesztik mindazokat a kompetenciáikat, amelyek a pedagógussá váláshoz, saját pedagógusidentitásuk tudatosításához, formálódásához hozzájárulnak. A gyakorlat alapvető feladata, hogy a jelöltek szaktárgyaik tanítása és az egyéb tevékenységeik során pedagógusi munkájukhoz reflektív módon, egyfajta „kutatói” attitűddel viszonyuljanak, készüljenek fel a tanulók megismerésére, a tanulócsoportok sajátosságainak megértésén alapuló, tényekre alapozott folyamat tervezésére. Gyakorolják, hogy eredményeiket folyamatosan építsék be munkájukba, osszák meg pedagóguskollégáikkal. Cél annak elősegítése, támogatása is, hogy a pedagógusok és jelöltek pedagógusközösségek tagjaivá váljanak, tapasztalják meg a szervezet életében való tudatos, aktív részvétel, az egymástól tanulás csoportos, az innováció közösségi formáinak az előnyeit; továbbá, hogy megtanuljanak felelősséget vállalni saját munkájukért, szakmai fejlődésükért. A gyakorlati felkészítés sorában kiemelkedő jelentőségű, hogy a tanárjelölt ebben a gyakorlati formában komplexen gyakorolhatja, fejlesztheti mindazokat a kompetenciákat, amelyek fontosak számára a pedagógussá váláshoz.

A soron következő tanév összefüggő egyéni iskolai gyakorlatára az előző tanév tavaszán van lehetőség jelentkezni a Neptunban leadott, erre a célra létrehozott, Kérvényen keresztül, amennyiben teljesítette, illetve teljesíteni fogja a tantervi előfeltételeket a tavaszi félévének végéig. A jelentkezéshez az Ügyintézés > Kérvények menüpont alatt találja az űrlapot.

A 2020/2021-es tanév őszi vagy tavaszi félévében kezdődő összefüggő egyéni iskolai gyakorlatra a Neptunban 2020. február 19. – 2020. március 18. között tudnak jelentkezni. Az Erasmus+ programban részt vevő hallgatókra ettől eltérő szabályozás vonatkozhat.

Kérjük, hogy a Neptun-kérvény kitöltésénél a következő szempontokat vegyék figyelembe:

a) Az egyéni összefüggő (hosszú) tanítási gyakorlatra kizárólag a Neptun-kérvény kitöltésével lehet jelentkezni. Ha a hallgató a gyakorlatot a 2020/2021-es tanévben nem az őszi, hanem csak a tavaszi félévben szeretné elkezdeni, a gyakorlatra akkor is 2020. február 19. – 2020. március 18. között kell jelentkeznie. A kérvény kitöltése során a gyakorlatkezdés félévét is szükséges megjelölni. A Neptun-kérvényt a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében passzív státuszban lévő hallgatók is kitölthetik.

b) A Neptun-kérvény megjegyzés rovatában fel lehet tüntetni az ELTE partnerintézményei közül annak az intézménynek a nevét, ahová a hallgató szívesen kerülne. Ha több ilyen intézmény van, akkor többet is meg lehet jelölni. Ha a hallgató a Neptun-kérvényben jelentkezéskor több partneriskolát megnevez, vagy megadja a tartózkodási helyét, akkor a TKK ezt igyekszik figyelembe venni a lehetőségeken belül. Ezekben az esetekben nem szükséges külön egyéni kérvényt benyújtani.

c) Ha a hallgató nem ELTE partnerintézménybe szeretne kerülni, abban az esetben a megjegyzés rovatban meg kell jelölni az intézményt, majd egyéni hallgatói kérvényt (word, pdf) kell benyújtani a Tanárképző Központ számára. Az egyéni hallgatói kérvényhez befogadó nyilatkozat (Word, pdf) csatolandó, amely beküldhető szkennelve a kerveny@tkk.elte.hu címre, vagy beadható személyesen a Tanárképző Központban ügyfélfogadási időben.

Amennyiben a gyakorlattal kapcsolatban konkrét kérdése lenne, kérjük keresse munkatársainkat a gyakorlat@tkk.elte.hu címen.

A 2019/2020-as tanév tavaszi félévétől az osztatlan tanárképzés gyakorlataihoz kapcsolódó dokumentumokat kizárólag online formában, az erre a célra létrehozott Canvas-kurzusban a hallgatóknak kell feltölteni. A kurzushoz a tanárjelöltek a számukra levélben küldött regisztrációs link segítségével férhetnek hozzá, a kurzusban részt vesz továbbá minden tanár és szakmódszertanos oktató is. Amennyiben a felülettel kapcsolatos további kérdése van, hibát észlel, vagy változtatást szeretne kérni az adatokban, kérjük, írja meg a gyakorlat@tkk.elte.hu címre.

A szombathelyi képzési helyre vonatkozó további információkat itt olvashatja.

Tájékoztató levél a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatokra történő jelentkezés változásairól az osztatlan tanárképzésben.

Tájékoztatók a koronavírus terjedése miatti intézkedésekről

Kedves Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat ősszel jelenléti formában végezhető. Abban az esetben lehet bármely iskolai gyakorlatot online végezni, ha digitális oktatásra térnek át a köznevelésben. Ha egy hallgató kérvényt ad be online egyetemi oktatásban való részvételre, ez az előzőek alapján nem érvényesíthető az iskolai gyakorlatokra. Tehát az iskolai gyakorlatok online teljesítése addig nem lehetséges, amíg az iskolákban jelenléti oktatás folyik. Ha a hallgató megfelelő indoklással kérvényt ad be a TKK-ba, töröljük a gyakorlattal kapcsolatos kurzusát, és egy másik félévben teljesítheti a gyakorlatot.

Üdvözlettel: Tanárképző Központ
(2020. augusztus 14.)

Tájékoztatók a gyakorlatról:


Visszajelző kérdőívek a tanítási gyakorlatokról 

Elérhetőek a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlatokról készült visszajelző kérdőívek.

A hallgatók 2021. január 14-ig a 2020/2021-es tanév őszi félévében befejezett összefüggő egyéni iskolai gyakorlatról, és a 2020/2021-es tanév őszi félévében végzett szaktárgyi tanítási gyakorlatról tudnak véleményt írni. Kérjük, hogy akik érintettek ennek az időszaknak a gyakorlataiban, töltsék ki a Neptun>Ügyintézés>Kérdőívek felületen elérhető anonim kérdőívet.

A Canvasba feltöltendő dokumentumok (2020/2021 őszi félév):

 • Dokumentumok az osztatlan tanárképzéshez (jelenléti, hibrid és online) gyakorlathoz
  • Bejelentőlap bemutatóóráról/foglalkozásról/bemutatómunkáról (Word)
  • Jegyzőkönyv a bemutatóóráról/foglalkozásról (Word)
  • Igazolólap a félévről (Word)
  • Értékelőlap (Word)
  • Változásbejelentő (Excel)
 • Dokumentumok a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzéshez jelenléti vagy hibrid gyakorlathoz
  • Bejelentőlap bemutatóóráról/foglalkozásról (Word, pdf)
  • Jegyzőkönyv a bemutatóóráról/foglalkozásról (Word, pdf)
  • Igazolólap a félévről (Word, pdf)
  • Értékelőlap (Word, pdf)
  • Változásbejelentő (Excel)
 • Dokumentumok a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzéshez online gyakorlathoz
  • Jegyzőkönyv a bemutatóóráról/bemutatómunkáról (Word)
  • Igazolólap a félévről (Word)
  • Értékelőlap (Word)
  • Változásbejelentő (Excel)

A dokumentumok feltöltési határideje a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében gyakorlatot kezdő hallgatók számára: 2020. december 9. (szerda)
A dokumentumok feltöltési határideje a 2020/2021-es tanév őszi félévében gyakorlatot kezdő hallgatók számára: 2021. január 13. (szerda)

Egyéni hallgatói kérvény (word, pdf).