Ugrás a tartalomra
 

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat célja, hogy megalapozza a jelölt szakmai fejlődését. A tanárjelöltek megtapasztalják a pedagógusszerepek összetettségét, sokféleségét, komplex formában gyakorolják, fejlesztik mindazokat a kompetenciáikat, amelyek a pedagógussá váláshoz, saját pedagógusidentitásuk tudatosításához, formálódásához hozzájárulnak. A gyakorlat alapvető feladata, hogy a jelöltek szaktárgyaik tanítása és az egyéb tevékenységeik során pedagógusi munkájukhoz reflektív módon, egyfajta „kutatói” attitűddel viszonyuljanak, készüljenek fel a tanulók megismerésére, a tanulócsoportok sajátosságainak megértésén alapuló, tényekre alapozott folyamat tervezésére. Gyakorolják, hogy eredményeiket folyamatosan építsék be munkájukba, osszák meg pedagóguskollégáikkal. Cél annak elősegítése, támogatása is, hogy a pedagógusok és jelöltek pedagógusközösségek tagjaivá váljanak, tapasztalják meg a szervezet életében való tudatos, aktív részvétel, az egymástól tanulás csoportos, az innováció közösségi formáinak az előnyeit; továbbá, hogy megtanuljanak felelősséget vállalni saját munkájukért, szakmai fejlődésükért. A gyakorlati felkészítés sorában kiemelkedő jelentőségű, hogy a tanárjelölt ebben a gyakorlati formában komplexen gyakorolhatja, fejlesztheti mindazokat a kompetenciákat, amelyek fontosak számára a pedagógussá váláshoz.

A soron következő tanév összefüggő egyéni iskolai gyakorlatára az előző tanév tavaszán van lehetőség jelentkezni a Neptunban leadott, erre a célra létrehozott, Kérvényen keresztül, amennyiben teljesítette, illetve teljesíteni fogja a tantervi előfeltételeket a tavaszi félévének végéig. A jelentkezéshez az Ügyintézés > Kérvények menüpont alatt találja az űrlapot.

A 2020/2021-es tanév őszi vagy tavaszi félévében kezdődő összefüggő egyéni iskolai gyakorlatra a Neptunban 2020. február 19. – 2020. március 18. között tudnak jelentkezni. Az Erasmus+ programban részt vevő hallgatókra ettől eltérő szabályozás vonatkozhat.

Kérjük, hogy a Neptun-kérvény kitöltésénél a következő szempontokat vegyék figyelembe:

a) Az egyéni összefüggő (hosszú) tanítási gyakorlatra kizárólag a Neptun-kérvény kitöltésével lehet jelentkezni. Ha a hallgató a gyakorlatot a 2020/2021-es tanévben nem az őszi, hanem csak a tavaszi félévben szeretné elkezdeni, a gyakorlatra akkor is 2020. február 19. – 2020. március 18. között kell jelentkeznie. A kérvény kitöltése során a gyakorlatkezdés félévét is szükséges megjelölni. A Neptun-kérvényt a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében passzív státuszban lévő hallgatók is kitölthetik.

b) A Neptun-kérvény megjegyzés rovatában fel lehet tüntetni az ELTE partnerintézményei közül annak az intézménynek a nevét, ahová a hallgató szívesen kerülne. Ha több ilyen intézmény van, akkor többet is meg lehet jelölni. Ha a hallgató a Neptun-kérvényben jelentkezéskor több partneriskolát megnevez, vagy megadja a tartózkodási helyét, akkor a TKK ezt igyekszik figyelembe venni a lehetőségeken belül. Ezekben az esetekben nem szükséges külön egyéni kérvényt benyújtani.

c) Ha a hallgató nem ELTE partnerintézménybe szeretne kerülni, abban az esetben a megjegyzés rovatban meg kell jelölni az intézményt, majd egyéni hallgatói kérvényt (word, pdf) kell benyújtani a Tanárképző Központ számára. Az egyéni hallgatói kérvényhez befogadó nyilatkozat (Word, pdf) csatolandó, amely beküldhető szkennelve a kerveny@tkk.elte.hu címre, vagy beadható személyesen a Tanárképző Központban ügyfélfogadási időben.

Amennyiben a gyakorlattal kapcsolatban konkrét kérdése lenne, kérjük keresse munkatársainkat a gyakorlat@tkk.elte.hu címen.

Az ELTE Tanárképző Központjával kapcsolatban álló partnerintézmények listája.

A 2019/2020-as tanév tavaszi félévétől az osztatlan tanárképzés gyakorlataihoz kapcsolódó dokumentumokat kizárólag online formában, az erre a célra létrehozott Canvas-kurzusban a hallgatóknak kell feltölteni. A kurzushoz a tanárjelöltek a számukra levélben küldött regisztrációs link segítségével férhetnek hozzá, a kurzusban részt vesz továbbá minden tanár és szakmódszertanos oktató is. Amennyiben a felülettel kapcsolatos további kérdése van, hibát észlel, vagy változtatást szeretne kérni az adatokban, kérjük, írja meg a gyakorlat@tkk.elte.hu címre.

Tájékoztatók a gyakorlatról:


A Canvasba feltöltendő dokumentumok (2020. tavasz):

 • Dokumentumok az osztatlan tanárképzéshez
  • Jegyzőkönyv a bemutatóóráról/bemutatómunkáról (Word)
  • Igazolólap a félévről (Word)
  • Értékelőlap (Word)
 • Dokumentumok a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzéshez
  • Jegyzőkönyv a bemutatóóráról/bemutatómunkáról (Word)
  • Igazolólap a félévről (Word)
  • Értékelőlap (Word)

A dokumentumok feltöltési határideje a 2020. tavaszi félévében gyakorlatot záró hallgatók számára: 2020. május 20.
A dokumentumok feltöltési határideje a 2020. tavaszi félévében gyakorlatot kezdő hallgatók számára: 2020. június 10.

Egyéni hallgatói kérvény (word, pdf).