Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

2022. szeptembertől változik, egyszerűsödik az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat szabályozása a 2013-től felvett hallgatók számára. Az új szabályozás mind a 2022. szeptemberben gyakorlatot kezdő, mind a tavaszi gyakorlatot folytató hallgatók számára érvényes lesz. A részletekről itt lehet a tájékoztatót olvasni: 
A 2013-ban elindult tanárképzés összefüggő egyéni iskolai gyakorlatának új szabályozása

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat célja, hogy megalapozza a jelölt szakmai fejlődését. A tanárjelöltek megtapasztalják a pedagógusszerepek összetettségét, sokféleségét, komplex formában gyakorolják, fejlesztik mindazokat a kompetenciáikat, amelyek a pedagógussá váláshoz, saját pedagógusidentitásuk tudatosításához, formálódásához hozzájárulnak. A gyakorlat alapvető feladata, hogy a jelöltek szaktárgyaik tanítása és az egyéb tevékenységeik során pedagógusi munkájukhoz reflektív módon, egyfajta „kutatói” attitűddel viszonyuljanak, készüljenek fel a tanulók megismerésére, a tanulócsoportok sajátosságainak megértésén alapuló, tényekre alapozott folyamat tervezésére. Gyakorolják, hogy eredményeiket folyamatosan építsék be munkájukba, osszák meg pedagóguskollégáikkal. Cél annak elősegítése, támogatása is, hogy a pedagógusok és jelöltek pedagógusközösségek tagjaivá váljanak, tapasztalják meg a szervezet életében való tudatos, aktív részvétel, az egymástól tanulás csoportos, az innováció közösségi formáinak az előnyeit; továbbá, hogy megtanuljanak felelősséget vállalni saját munkájukért, szakmai fejlődésükért. A gyakorlati felkészítés sorában kiemelkedő jelentőségű, hogy a tanárjelölt ebben a gyakorlati formában komplexen gyakorolhatja, fejlesztheti mindazokat a kompetenciákat, amelyek fontosak számára a pedagógussá váláshoz.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2021. tavaszi félévtől a Neptunban meghirdetett kérvénnyel mindig csak a következő félévben kezdődő gyakorlatokra jelentkezhetnek. Ezért a Neptun-kérvényt minden félévben elérhetővé tesszük. A jelentkezéshez az Ügyintézés > Kérvények menüpont alatt találja az űrlapot.

Kérjük, hogy a Neptun-kérvény kitöltésénél a következő szempontokat vegyék figyelembe:

a) Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatra kizárólag a Neptun-kérvény kitöltésével lehet jelentkezni. Ha a hallgató a gyakorlatot a 2023/2024-es tanévben nem az őszi, hanem a 2023/2024-es tanév tavaszi félévétől kezdődően szeretné elkezdeni, akkor a gyakorlatra 2023 szeptemberében kell jelentkeznie. A Neptun-kérvényt passzív státuszban lévő hallgatók is kitölthetik, amennyiben nyilatkoztak erről korábban a Neptunban.

b) A Neptun-kérvény megjegyzés rovatában fel lehet tüntetni az ELTE partnerintézményei közül annak az intézménynek a nevét, ahová a hallgató szívesen kerülne. Ha több ilyen intézmény van, akkor többet is meg lehet jelölni. Ha a hallgató a Neptun-kérvényben jelentkezéskor több partneriskolát megnevez, vagy megadja a tartózkodási helyét, akkor a TKK ezt igyekszik figyelembe venni a lehetőségeken belül.

Az ELTE partnerintézményeinek listája ide kattintva elérhető.

c) Ha a hallgató nem ELTE partnerintézménybe szeretne kerülni, abban az esetben az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat Neptun-kérvényéhez lehet befogadó nyilatkozatot csatolni, és erről nem kell külön kérvényt írni.

Amennyiben a gyakorlattal kapcsolatban konkrét kérdése lenne, kérjük keresse munkatársainkat a gyakorlat@tkk.elte.hu címen.

Az osztatlan és a rövid ciklusú tanárképzés gyakorlataihoz kapcsolódó dokumentumokat a hallgatónak kell feltöltenie kizárólag online formában, az erre a célra létrehozott mooc felületen /mooc.elte.hu/. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a canvas.elte.hu és a mooc.elte.hu két különböző rendszer és a két felületnek nincsen kapcsolódása egymással.

A kurzushoz a tanárjelöltek a számukra levélben küldött regisztrációs link segítségével férhetnek hozzá, a kurzusban részt vesz továbbá minden tanár és szakmódszertanos oktató is. Amennyiben a felülettel kapcsolatos további kérdése van, hibát észlel, vagy változtatást szeretne kérni az adatokban, kérjük, írja meg a gyakorlat@tkk.elte.hu címre.

A szombathelyi képzési helyre vonatkozó további információkat itt olvashatja.


Kedves Hallgatók!

A Tanárképző Központ a következőkben tájékoztatja Önöket a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatokra történő jelentkezésről az osztatlan és rövid ciklusú tanárképzésben. A 2024/2025-ös tanév őszi félévében kezdődő gyakorlatokra (összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, szaktárgyi tanítási gyakorlat) 2024. február 14-től 2024. március 13. 17 óráig adhatják be a Neptun-kérvényt.

Fontos tudnivalók a gyakorlatokra történő jelentkezésről:

  • a jelentkezés első két hetében, 2024. február 14-től 2024. február 28-ig díjmentesen lehet jelentkezni a gyakorlatra;
  • a pótjelentkezés időszakában, 2024. február 29-től 2024. március 13-án 17 óráig csak az adminisztratív határidő elmulasztásáért járó díj ellenében (3500 Ft) lehet jelentkezni. A pótjelentkezési időszakban az adminisztratív határidő elmulasztásáért járó díjat a Neptun automatikusan kiveti a hallgatóra;
  • az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat kérvényéhez lehet fájlt, befogadónyilatkozatot csatolni; ha nem partneriskolába jelentkeznek, és erről nem kell külön kérvényt írni.

A Tanárképző Központ munkatársai


A megismételt gyakorlatszervezés díja

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az a hallgató, aki a gyakorlati helyszínről szóló előzetes értesítést követően a gyakorlati eljárásrendben megadott határidőig nem jelzi írásban a TKK-nak, hogy a szaktárgyi vagy az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát nem kezdi meg, a megismételt gyakorlatszervezés díját, 12 000 Ft-ot köteles befizetni. A megismételt gyakorlatszervezés díját akkor is be kell fizetnie, ha neki felróható okból a gyakorlati helyszínről szóló előzetes értesítését követően szakítja meg a szaktárgyi vagy az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát, és nem teljesíti azt az adott félévben. Ha a hallgató igazolt egészségügyi ok miatt nem tudja megkezdeni a gyakorlatát vagy befejezni az elkezdett gyakorlatot, akkor a díjfizetési kötelezettség alól mentesül, és kérelmezheti a félbehagyott gyakorlat kurzusának a törlését. A térítési díj a Neptunban kerül kiírásra, a befizetési határideje minden esetben 30 nap. A rendelkezést először a 2021/2022. őszi félévben gyakorlatra jelentkező hallgatók esetében alkalmazzuk.

(HKR 133. § (3) b pont; A hallgatói térítési és szolgáltatási díjak hatályos táblázata)

Tájékoztató dokumentumok a gyakorlatról
Tájékoztató az RTAK 2022-ig felvett hallgatóknak iskolai gyakorlatokról - 2023/2024-es tanév tavaszi félév
Tájékoztató az OTAK összefüggő egyéni iskolai gyakorlatról - 2023/2024-es tanév tavaszi félév
Néhány ötlet a digitális oktatásra és az online szabadidős tevékenységekre
Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat eljárásrendje (osztatlan tanári)
Az összefüggő és a szaktárgyi tanítási gyakorlat eljárásrendje (rövid ciklusú tanári mesterképzés)
Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat hallgatói kérdőíve (Neptunban elérhető)

A további dokumentumok feltöltése folyamatban van.

ARCHÍV DOKUMENTUMOK

A Canvasba feltöltendő dokumentumok (2023/2024-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉV)

Dokumentumok az osztatlan tanárképzéshez jelenléti, hibrid és online gyakorlathoz
Befogadónyilatkozat
Bejelentőlap
Értékelőlap
Igazolólap (Excel)
Jegyzőkönyv
Változásbejelentő (Excel)

  A dokumentumok feltöltési határideje a 2023/2024. tanév őszi félévben gyakorlatot kezdő (2024 tavaszán gyakorlatot folytató) hallgatók számára: 2024. május 8. (szerda)
 

A dokumentumok feltöltési határideje a 2023/2024. tanév tavaszi félévben gyakorlatot kezdő (2024 őszén gyakorlatot folytató) hallgatók számára: 2024. június 5. (szerda)Dokumentumok a 2 és 4 féléves, nappali munkarendű tanári mesterképzéshez jelenléti, hibrid és online gyakorlathoz
Bejelentőlap
Értékelőlap
Igazolólap (Excel)
Jegyzőkönyv
Változásbejelentő (Excel)
Befogadónyilatkozat

Dokumentumok a 2 és 4 féléves, levelező munkarendű tanári mesterképzéshez jelenléti, hibrid és online gyakorlathoz
Bejelentőlap
Értékelőlap
Igazolólap
Jegyzőkönyv
Változásbejelentő (Excel)
Befogadónyilatkozat

 A dokumentumok feltöltési határideje a 2023/2024. tanév tavaszi félévben gyakorlatot végző hallgatók számára: 2024. május 8. (szerda)