Szaktárgyi tanítási gyakorlat

Szaktárgyi tanítási gyakorlat

A szaktárgyi tanítási gyakorlat célja és feladata, hogy a tanárjelöltek komplex, önálló feladatokon keresztül ismerkedjenek meg a tanári munkával és a vezetőtanár irányításával gyűjtsenek tapasztalatot a szaktárgy tanításában. A gyakorlat elsődlegesen arra készíti fel a hallgatókat, hogy képesek legyenek tanórákat tervezni, azokat reflektív módon elemezni és az adott tanulócsoport sajátosságaihoz igazodva a szaktárgyi és szakmódszertani szempontok figyelembe vételével megtartani. A szaktárgyi tanítási gyakorlat során a leendő tanárok ismerkedjenek a pedagógusi hivatással, miközben részt vehetnek a szaktárgyi tanítással kapcsolatos − tanórán kívüli − iskolai és tanári tevékenységekben. A tanítási folyamat tervezésének megismerése mellett a tanárjelöltek maguk is tartanak legalább 15 tanórát/foglalkozást. A gyakorlat további célja, hogy a hallgatók kompetenciái szaktárgyuk oktatási módszertanának területein is fejlődjenek épp úgy, mint a tanulók megismerésében, ismereteik és személyiségük fejlesztésében, tevékenységük értékelésében, a pedagógiai megfigyelésekben, a tanítási órák jegyzőkönyvi rögzítésében, reflektív elemzésében és értékelésében.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2021. tavaszi félévtől a Neptunban meghirdetett kérvénnyel mindig csak a következő félévben kezdődő gyakorlatokra jelentkezhetnek. Ezért a Neptun-kérvényt minden félévben elérhetővé tesszük. A jelentkezéshez az Ügyintézés > Kérvények menüpont alatt találja az űrlapot.

A szaktárgyi tanítási gyakorlatra a Neptunban történő jelentkezéskor a hallgatók megjelölhetnek ELTE-gyakorlóiskolát, ezt a TKK a lehetőségeken belül igyekszik figyelembe venni. Nem jelölhetnek meg külső gyakorlóhelyet. A szaktárgyi tanítási gyakorlatot a hallgatók a két szakjukon különböző félévben végzik. Az Erasmus+ programban részt vevő és kivételes tanulmányi rendben tanuló hallgatókra ettől eltérő szabályozás vonatkozhat.

Amennyiben a gyakorlattal kapcsolatban konkrét kérdése lenne, kérjük keresse munkatársainkat a gyakorlat@tkk.elte.hu címen.

Az osztatlan és a rövid ciklusú tanárképzés gyakorlataihoz kapcsolódó dokumentumokat a hallgatónak kell feltöltenie kizárólag online formában, az erre a célra létrehozott mooc felületen /mooc.elte.hu/. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a canvas.elte.hu és a mooc.elte.hu két különböző rendszer és a két felületnek nincsen kapcsolódása egymással. A kurzushoz a tanárjelöltek a számukra levélben küldött regisztrációs link segítségével férhetnek hozzá, a kurzusban részt vesz továbbá minden tanár és szakmódszertanos oktató is. Amennyiben a felülettel kapcsolatos további kérdése van, hibát észlel, vagy változtatást szeretne kérni az adatokban, kérjük, írja meg a gyakorlat@tkk.elte.hu címre.

A szombathelyi képzési helyre vonatkozó további információkat itt olvashatja.

A gyakorlatokra való jelentkezésről

Kedves Hallgatók!

A Tanárképző Központ a következőkben tájékoztatja Önöket a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatokra történő jelentkezésről az osztatlan és rövid ciklusú tanárképzésben. A 2024/2025-ös tanév őszi félévében kezdődő gyakorlatokra (összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, szaktárgyi tanítási gyakorlat) 2024. február 14-től 2024. március 13. 17 óráig adhatják be a Neptun-kérvényt.

Fontos tudnivalók a gyakorlatokra történő jelentkezésről:

  • a jelentkezés első két hetében, 2024. február 14-től 2024. február 28-ig díjmentesen lehet jelentkezni a gyakorlatra;
  • a pótjelentkezés időszakában, 2024. február 29-től 2024. március 13-án 17 óráig csak az adminisztratív határidő elmulasztásáért járó díj ellenében (3500 Ft) lehet jelentkezni. A pótjelentkezési időszakban az adminisztratív határidő elmulasztásáért járó díjat a Neptun automatikusan kiveti a hallgatóra;
  • az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat kérvényéhez lehet fájlt, befogadónyilatkozatot csatolni; ha nem partneriskolába jelentkeznek, és erről nem kell külön kérvényt írni.

A Tanárképző Központ munkatársai

A megismételt gyakorlatszervezés díja

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az a hallgató, aki a gyakorlati helyszínről szóló előzetes értesítést követően a gyakorlati eljárásrendben megadott határidőig nem jelzi írásban a TKK-nak, hogy a szaktárgyi vagy az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát nem kezdi meg, a megismételt gyakorlatszervezés díját, 12 000 Ft-ot köteles befizetni. A megismételt gyakorlatszervezés díját akkor is be kell fizetnie, ha neki felróható okból a gyakorlati helyszínről szóló előzetes értesítését követően szakítja meg a szaktárgyi vagy az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát, és nem teljesíti azt az adott félévben. Ha a hallgató igazolt egészségügyi ok miatt nem tudja megkezdeni a gyakorlatát vagy befejezni az elkezdett gyakorlatot, akkor a díjfizetési kötelezettség alól mentesül, és kérelmezheti a félbehagyott gyakorlat kurzusának a törlését. A térítési díj a Neptunban kerül kiírásra, a befizetési határideje minden esetben 30 nap. A rendelkezést először a 2021/2022. őszi félévben gyakorlatra jelentkező hallgatók esetében alkalmazzuk.

(HKR 133. § (3) b pont; A hallgatói térítési és szolgáltatási díjak hatályos táblázata)

 

Tájékoztató dokumentumok a gyakorlatról
Tájékoztató az OTAK szaktárgyi tanítási gyakorlatról - 2023/2024-es tanév tavaszi félév
Tájékoztató az RTAK 2022-ig felvett hallgatóknak iskolai gyakorlatokról - 2023/2024-es tanév tavaszi félév
A szaktárgyi tanítási gyakorlat eljárásrendje (osztatlan tanári)
Az összefüggő és a szaktárgyi tanítási gyakorlat eljárásrendje (rövid ciklusú tanári mesterképzés)
A szaktárgyi tanítási gyakorlat hallgatói kérdőíve

A további dokumentumok feltöltése folyamatban van.

ARCHIV DOKUMENTUMOK

A Canvasba feltöltendő dokumentumok (2023/2024-es tanév tavaszi félév)

Dokumentumok az osztatlan tanárképzéshez jelenléti, hibrid és online gyakorlathoz
Ütemterv
Értékelőlap
Igazolólap
Változásbejelentő (Excel)

Dokumentumok a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzéshez jelenléti, hibrid és online gyakorlathoz
Ütemterv
Értékelőlap
Igazolólap
Változásbejelentő (Excel)

A dokumentumok feltöltési határideje a 2023/2024. tanév tavaszi félévben gyakorlatot végző hallgatók számára: 2024. május 8. (szerda)