OTAK

Tantervek, tanegységlisták 2022-től felvett OTAK-os hallgatóknak

Tantervek, tanegységlisták 2022-től felvett OTAK-os hallgatóknak

Az osztatlan tanárképzés tanegységlistái (budapesti képzések)

Az osztatlan tanári szakpárokon a két érintett szak mintatanterve mellett a képzéshez kapcsolódó pedagógiai és pszichológiai tantervet is követnie kell, valamint a szakokhoz nem kötött, nem szakos tantervi egységeket is fel kell vennie!

Az osztatlan tanárképzésben a nem idegen nyelvi tanári szakokon a szakos tantervben egy kijelölt kötelező tárgy teljesítésével történik az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzése és mérése. A szakpárok és a kijelölt tárgyak listája ITT olvasható. Az érintett szakokon nem határozzuk meg, hogy melyik a kötelező idegen nyelv az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzéséhez és méréséhez. Azokon a szakpárokon, amelyiknek legalább az egyik tagja idegen nyelv, nincs idegen szaknyelvi követelmény.  A közös képzésű hittudományi szakos hallgatók esetében az anyaintézmény, azaz a hittudományi intézmény dönt a kérdésről (Evangélikus Hittudományi Egyetem, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola).

Szakos tanegységlisták

A BTK honlapján a következő tanegységlisták találhatók
A BTK honlapján a következő tanegységlisták találhatók
Angol nyelv és kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Ének-zene tanár, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Francia nyelv és kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Holland nyelv és kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Japán nyelv és kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Kínai nyelv és kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Könyvtárostanár, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Latin nyelv es kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Német nyelv és kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Olasz nyelv és kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Orosz nyelv és kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Portugál nyelv és kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Spanyol nyelv és kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
Történelemtanár, osztatlan, 10, nappali, 2022.pdf
A PPK honlapján a következő tanegységlisták találhatók:
A PPK honlapján a következő tanegységlisták találhatók:
Gyógytestnevelő tanár, osztatlan, 10, nappali, 2022
Testnevelő tanár gyógytestnevelő tanár szakpárral, osztatlan, 10, nappali, 2022
Testnevelő tanár, osztatlan, 10, nappali, 2022
A TÓK honlapján a következő tanegységlisták találhatók:
A TÓK honlapján a következő tanegységlisták találhatók:
Vizuáliskultúra-tanár, 10, nappali (2022)

Pedagógiai-pszichológiai tárgyak tantervei

A PPK honlapján elérhető pedagógiai-pszichológiai tárgyak tantervei:
A PPK honlapján elérhető pedagógiai-pszichológiai tárgyak tantervei:
Pedagógia-pszichológia, osztatlan, 10, nappali, 2022

Nem szakos tantervi egységek

Nem szakos tantervi egységek
Nem szakos tantervi egységek
OTAK - Nem szakos tantervi egységek